top of page

แจ้งชำระเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสั่งซื้อ*
  • ชื่อบัญชี : บริษัท ม่อนดอยหลวงออร์แกนิค จำกัด

  • หมายเลขบัญชี : 4180074054

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

*กรุณาแนบสลิปโอนเงิน*
อัพโหลดสลิปโอนเงิน

การยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

bottom of page